دکوراسیون پذیرایی و استفاده از رنگ تیره

استفاده از رنگهای تیره در دکوراسیون پذیرایی معمولا اضطراب آور است (به خصوص رنگ مشکی) اما رنگ مشکی به دلیل اینکه رنگ خنثی است...