خانه ترکیب های رنگی

ترکیب های رنگی

ترکیب رنگی 6

خاکستری - طوسی - سبز آبی  

ترکیب رنگی 5

آبی - قهوه ای -گلبهی-صورتی

ترکیب رنگی 4

آبی - سرمه ای - سبز - طوسی روشن

ترکیب رنگی 3

آبی کم رنگ - کرمی - سبز - آبی پررنگ - سرمه ای

ترکیب رنگی 2

صورتی - آبی - بنفش